Alex Vissering

zondag, maart 30, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Wagenborgen

As projektontwikkeloar veur gevleugelde vrunden heb ik n aantal nije wooncontingenten ploatst. In het veuronderzuik bin ik tot de conclusie kommen dat oranje liesters en tjakkers massoal mien laand boycotten omreden zai emigreren noar Skandinoavïe. Massa’s trekken over, dag en nacht gait dat deur. Honderden, doezenden asylzuikers, emigranten ,remigranten en allochtonen vlaigen de wereld rond t vreetn achternoa. Ik heb mie doarum in mien experiment concentraaiert op de vogels rond het hoes. Dij makkers dij de zoadbalen en de broodkörsten weghoalen, zok mor zeggen.
Tiedens het hoalboarhaidsonderzuik van de olle nijbau achterthoes heb ik as dictoator en hypotheekbetoaler van dit perceel besloten de vogel onderkommens van slechte kwaliteit en mit verödde kozienen te transportaaiern noar de voelstört in Troapel woar ik veur vief euro per keer mien overmoatege weelde lozen kin. Grof voel in de grode en aandere materiaolen in de doarveur bedoulde containers.Mit piene in t haart gooide ik t vogelhokkie woar de blaauwmaiskes elk joar in zaten in de grode iezern bakke.
Ik vuilde mie geliek de leedaanzegger van t geweldege Ganzediek. Der gait wat deur joe hin op zo’n mement. Gooist n stukkie geschiedenis vot. T Vogeltje zulf het der gain wait van mor t is veur mie emotionaile t oafsloeten van n periode.
Joarenlaank kwamen der tientallen jonge maiskes oet de goaten van dizze riante hokkies. Kraaien en oaksters haren t mit dizze lekkere keurslagter op loopoafstand t goud bie mie. O, denneboom, o, denneboom achter in toene was de oetkiektoren en de oetvalsboases van de voelnismannen van de natuur…. De boudel is herstrukturaaiert deur t ophangen van n stuk of vief nije nestkassies. Architectonische hoogstandjes in de wereld van het toenvogeltjes genootschop. Model ‘Westerwolde’ het n gat zo groot as n olderwetse knaak, dus geschikt veur iemenpikkertjes. Model ‘Oldamt’ is mit n opening zo groot as n gulden t maist pasend veur t blaauwmaiske en om in de voart der volkern mit te goan in nijmoodse ontwikkelings plannen heb ik in overleg mit de holtpikkersgilde van de Troapeler bossen besloten ook n blaauwe holtpikkerkaaste te ploatsen om de integroatie tussen de soorten te bevordern. Model ‘Veenkoloniën’ is specioal veur dit projekt ontwörpen en ik bin in overleg mit t roversgilde “ Ales op de cracker” , swaade kraaien, gaaien en oaksters om n penthouse te realiseren mit zicht op t nijbaauwbuurtje achter mien hoes.Het POP is hier veur opricht. Overleg mit de roofvogels in de buurt om vrizgeboren vogeltjederij gedailtelek mit rust te loaten, zodat der toch hier en doar nije aanwas is. De reden is natuurlek om leegstand te veurkommen en de sancties binnen nait mis. Het POP comité hoalt de boudel in de smiezen. Ast verkeert gait kinnen ze ingriepen. Het POP het permissie lik op stuk belaid oet te voeren. POP betaikent: Pak op pinze. Kraaien geven bie n overtreden oaksters laaiter en aandersom. In mien enquete bin ik nog op n probleem stoitert. Ik wait dat dit in de provincie gevuileg ligt mor ik wil t er toch eem over hebben.t Keudeldoemke. t Keudeldoemke is nait te ploatsen. Ondanks zien guteg en laif uterlek gait e zien aigen gang. Der is gain laand mit te bezailen. Ik heb perbaart dit iepenkrietje in model ‘Zuud Oost Drenthe’ en model ‘ Fraisland’ te ploatsen mor t trekt zok van de haile wereld niks aan.
Net as dij aandere, dij der aal in wil en doarum aal tegen t roam tikt.
Juust dije…..

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]<< Homepage