Alex Vissering

zondag, februari 24, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Adorp

t Is jammer dat dit gain tillevisie is. Anders konden joe zain dat ik mit de pedde van presentoator en nait mit de pedde van laidjesmoaker of muskusrattenvanger op stoan. Het mannetje in de roadio mout eem wat kwiet en wat joe heuren is Alex de Noordman, presentator en observator.
Wat is der loos? Gedeputeerde Henk Blaiker van t CDA wil twij gebieden in onze provincie aanwiezen om onderzuik te doun noar de muskusrödden.
Wat gebeurt der as je ze gewodden loaten? Wat dut n rödde as hai zien gang kin goan enz. enz. ?
Van zo’n onderzuik is n poar joar leden sproake west in hail Nederland en inmiddels is dit aal weer achterhoald omreden onderzuiken binnen kloar en hebben aantoont dat der in ons laand muskusrötten vongen mouten wodden omdat wie onder NAP liggen.
Dit binnen de onderzuiken van de leste joaren:
Nut en noodzoak onderzuik, t eerste gedailte van de onderzuiken gait over de vroage: ‘Is bestrieden noodzoakelk?’
De volgnde drij onderzuiken valen hieronder:
Gevolgen van groaverij van muskusrötten in wotterkeringen.
Soamenhang ontwikkeln populoatie mura’s en vaileghaidrisico’s
Economische schoade van groaverij en vreterij
Efficëntieonderzuik. Dit gait over de vroage:’Hou kist de bestieding t beste vörmgeven?’
Hieronder valen de volgde onderzuiken:
Alternatieve bestriedingstrategiën
Preventieve moatregels
Vangmethoden (Komt n europese oetsproak over mit n vrijstelling veur Nederlaand)
Organisoatie van de bestrieden
De landelijke club van Muskusrattenbestrieden, de LCCM het n veur onderzuik doan noar de meugelekhaiden om nait te bestrieden.
De resultoaten stoan in het rapport ’Muskusratten zonder bestrijding?’

De muskusratten bestrieden in ons land onderzuikt zok te pletter en zit nait te wachten op nog n onderzuik.
Het plan van Henk Blaiker kin in de prullebakke, De Partij voor de Dieren wat mie betreft ook.
Moekesgat mout Moekesgat blieven en ik heb as presentator, laidjesmoaker en muskusröttenvanger wel belang bie dij camouflage pedde van Henk Blaiker....

Aansloetn mit de röddevangersblues!!!

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]<< Homepage