Alex Vissering

zondag, mei 27, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Bourtange

K Bin oafgelopen weke mit n koetse op pad west. Wie haren via Janek onze poolse hotelboas n koetse regelt mit twij peerden derveur en n koetsier dij op Louis de Funest leek, mor de regie strak in haanden huil.
Over de dieke bie t pension laangs luipen wie noar de olle Tsarenweg en der bekroop mie n gevuil van nostalgie en tevredenhaid.
Hier woar ik nou mit mien kammeroaden in n koetse zat, luipen vrouger de tsaren van Rusland laangs om in West Europa n vraauwe te scoren of n oorlogje oet te vechten.
Stel die veur doe wast in oorlog mit de Prusen en de ainegste manaar om doar wat aan te doun was om ze n pak sloage te geven in heur aigen laand, in heur aigen hoes.

T Leger en t haile peerdespul wuir letterlijk optrommeld en doar ging t hin.
Wast nait poar uur onderweg of n poar doage. Nee, weken laank zatst in n hobbelege koetse en kwamst zoveul volk tegen onderwegens dat t woarschienlek nog gezellig west het ook.
Janek onze hotelboas vertelde nait allineg van de olle Tsarenweg mor ook van de eerste en twijde wereldoorlog.
Op het stee woar wie mit de koetse laangsreden waren nog bunkers of ruines dij der op leken.
Wat zok hier oafspeuld het is nait te vergelieken mit aandere laanden.Ale aiwen is hier vochten. Ale veldsloagen, ale minsen dij n pest aan mekoar hebben binnen hier west. Zoveul hoat, zoveul woanzin, doar wost baange van.
Of t nou Duutsers waren of Polen, Russen of de Tartaren oet t Oosten, Oekrainers of Zweden de grond woar wie overhinreden was deur de joaren hin deurdrenkt mit bloud, veul bloud.
Op de dieke aan de Narew rivier in Noord-Oost Polen krieg k opains nog n grotere pest aan oorlog den dat aal haar.

In het veld mit wilde bloumen woar wie eem stilstoan omdat we op n trekkertje wachten mouten binnen bie n gevecht tussen Polen en Duutsers in de leste grode oorlog meer den 12000 minsen om t leven kommen.
De veurege oavend haar k mit polen proat dij een historische verainen hebben. Zai hebben twij bunkers oet de twijde wereldoorlog in beheer.
Dizze club vecht de veldsloagen noa in t gebied van de Biebrza en Narew rivier en waiten der dus ales van.
K Heb mit ze proat over Adolf Hitler, Stalin, Mussolini en der kwamen nog wat noamen veurbie.
N Leutje beetje te fanatiek clubje as je t mie vroagen.

Hier op de Tsarenweg aan de Narew rivier hoop ik dat wie t gezonde verstaand bezitten mekoar te respecteren en te leven en te loaten leven.
Ain Zeeoarend wodt lastig valen deur n broene kiek, n aaiber sloekt zien zoveulste kikker van vandoage achterover en de zunne braant mie op de kop.
T Leven is n stried en wat kinnen wie der n zootje van moaken.
Op de koetse in Polen kom ik der achter dat ast nait aans wodt, zai mie wel mit peerd en woagen noar Grunnen maggen sturen….
Der binnen toch al miljounen minsen dij as blinde peerden achter idioten aanlopen….

woensdag, mei 16, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Gaarkeuken

Tuzzen Bialystok en Tomza ligt Wizna.
Byalistok is vlakbie Wit-Rusland en is qua grootte te vergelieken mit Stad.
N Grode olle Stad mit veul kerktorens en cultuurhistorie en as je der deur rieden vaalt t op dat de maiste minsen lopen.
Nait op fietse of mit d auto, nee de bainenwoagen is hier in Polen t belangriekste middel van A noar B te kommen.
Wizna, da’s woar k dizze weke bin, ligt in ain van de grootste reservoaten van Europa.
Het Biebrza Nationalpark is 60000 bunder groot en wodt ook wel de gruine longe van Europa nuimt.
Het is n rivierdelta met oetgestrekte oerbossen en ongerepte moerassen en der zitten hier o.a. otters,bevers, elanden en wolven.
25% van de europese aaibers, bruiden in dit gebied en deur t haile joar hin kommen hier zo’n 265 soorten vogels veur woarvan 179 bruidsoorten.
Wie kommen hier veur t vaarde of viefde joar en wie fotograferen en filmen ales wat lös en vast zit.
Hier in Polen bin ik aan de draank. Wodka wel te verstoan.
Wodka is n toverwoord en de haile ekonomie draait derom. In onze favoriete wodka zit bisongras. Dat geft n bepoalde wilde smoak aan gehail.
Wodka mit grasspriede derin brengt mien vocabulaire tot grode hoogte.
Ik kin mie noa n poar gloazies bie mien poolse kompels verstoanboar moaken.
Boze tongen beweren dat der gain link tuzzen t grunnegers en t pools is.
Flaauwekul!
Ik beweer dat ik noa t consumeren van wodka mit grasspriede haile gesprekken in t grunnegers mit polen voer en datve mekoar gloepends goud verstoan kinnen.
Ik bedoul nait heuren,nee, verstoan, waiten woar t over gait.
Zo heb ik gusteroavend en veureg joar en t joar doarveur mit de buurman van t pensionnetje woar wie wonen, n diesel motor mondeling ontleed en weer inmekoar zet.
De buurman in t pools en ik in t prunnegers, da’s n mengelmous van grunnegers, platduuts en pools.
De volgnde dag luip de motor weer en mien road wuir beloont mit. hou kin t ook aans, n wodkaatje mit t gras,netuurlek.

Het grootste probleem in dit prachtege laand vinden de minsen zulf het katholicisme, het socialisme en hou kin t ook aans, het alkoholisme.
Veural het alkoholisme is hier probleem nummer aine.
Om n uur of vare s middags binnen de maiste kiddels doen en de vraauwluu op t pladdelaand spijen der ook nait in.
Onze drinkebruierschap begunt s oavends in de blokhut bie t hotelletje en endegd maistied om n uur of tiene as we achteroet begunnen te proaten.
Zoepen as therapie, zoepen om het ain Eoropa gevuil te stimulaarn, zoepen veur de vrundschap.
Gastvrij binnen ze, doar kinnen wie nog wat van leren.
Veuroordailen moakt meer kepot den draank goud kin moaken….
Denk doar mor ais over noa!
Nastrovje!

zondag, mei 13, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Eemshaven

Recloame moaken heurt bie dizze moatschappij en wie vinden t aalmoal hail gewoon dat wie op ludieke manaren oproupen wodden veural t produkt van de adverteerder tot ons te nemen of te kopen.
Elke weke ploft der wel n kilo pepier op de deurmadde en de kruudeniers en grootwinkelbedrieven waiten nait hou gek of ze doun mouten om onze interesse te wekken.
En as ik eerliek bin zo’n folder van n computerboer of n raivewinkel vind k best wel schier.
Ik vind t aal knap om ales zo mooi op foto te kriegen loat stoan mie te verlokken tot n kneuterege aankoop.
As ik noar de winkel goa om t aangeprezen ding te beruiren vaalt t aaltied tegen.

Doarum ist ook goud dat t landschop nait tastboar is, mor dat is n aander verhoal.
Recloame doar gait t om.
Recloame op de tillevisie en radio. Mooien en malen. Der zit n gounent bie dij n glimlach op mien gezicht tovern en der zit n ook spotjes bie woar k mit goud fesoun nait noar kieken of luustern kin.
Bie voetbalwedstrieden zai k sums in n poar sekonden haile ziedkaanten van t speulveld veraandern, zodoaneg dat de aandacht veur t spelletje mit de bale en de speulerij van de recloamemoakers mie hailemoal in de ware moakt.
Oafgelopen weke stond in taiken van de recloame veur slik en ongezonde produkten veur kinder.
Kinder wodden te gauw beinvloud en doarum te dik enzovoort, enzovoort.

k Kin mie nog herinnern dat k gek wuir van de zaippoeier en staarke draank.
De recloamemoakers dochten dat wie n stel randdebielen wazzen leuf ik.
k Bin der ook nog nait achter of t nou meubels of meubelen binnen.
Meubelen klinkt zo deurzakkereg.
Dörpen en steden begunnen zokzulf ook aan te priezen asof ze n consumptief produkt binnen.
Allerlei spastische campagnes verzaiken de TV en radiozenders en mien zapgedrag wodt doaneg op de proef stelt. Wat vinden wie doarvan?
Vinden joe dat joen dörp of Stad wel of nait aan dizze flaauwekul mitdoun mout?
Stuur den mor n mailtje noar www.rtvnoord.nl/noordmannen.
Mond op mond recloame is de beste recloame dij der is en ale lichoamsdailen en zogenoamde humor dij doar bie vougd wodden binnen overbodeg en taiken de zwakhaid van degene dij t verzonnen het.
n Old Westerwolds spreekwoord zegt den ook:” Goie wien behuift gain krans.”
Der gait niks boven Grunnen, behaalve Delfziel, vertel dat mor wieder….

En joe maggen ainmoal roaden wel de zwakste schoakel is….

maandag, mei 07, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Sellingerbeetse

As ik de kroane opendraai komt der heerlek kold wotter oet.
Zulfs de flessies dij wie bie de supermaarkten kopen binnen sikkom nait zo lekker as t heldere nat bie mie oet de mure.
Onder de douche zulfs kin ik zomor n haalf uur of n uur mit datzulfde vocht mien hoar wazzen, mie n bozzel deur de bek houen en t is zulfs zo gek dat , as ik der n uur onder stoan wil mie der gainaine wat van zegt….
Wotter is noa de zuurstof dij wie inoademen mouten t belangriekste wat n mins neudeg het.
Zunder wotter gait der niks.
Gooist der maizena deur den wot t stief en in combinoatie mit zaand en portland kist der hoezen van baauwen.
Wotter is hot, wotter is cool en wotter is nat.
Ik veurspel joe dat binnen n poar joar ales, de haile wereld om wotter draait.
Vrouger al stonden ons de troanen in de ogen mit de verschrikkeleke beelden oet Biafra.
Nou kommen der de dezulfde berichten oet Darfour en Eritrea.
Dat soort laanden binnen de dupe van ons opvreetmoatschappij, dreugte en doar nog overhin de machtsspelletjes tuzzen de verschillende laiders dij zuk soort stoatjes noar de filistijnen helpen.
Hongersnood deur oorlog en gebrek aan wotter.
Drinkwotter en wotter veur de landbaauw om t koren en de mais te loaten gruien.
k Zag dizze weke op de daarde duutse n satelliet beeld out de roemte mit n beeld van vief joar leden en t zulfde ploatje in 2007 moakt en den zuggen je hou de dreugte de wereld in zien greep hoalt.
Spanje is bienoa geel van t zaand en Zuud Frankriek is ook aal aan t verdreugen.
K Wuir der stil van.
Wat? k Kreeg der hartstikke waarm van. Most die ais veurstellen dat dat deurzet en dat we elk joar in April zummer hebben en dat de scheuvels veur aaltied in t vet kinnen?
K Krieg t aal waarmer.
t Zol toch nait zo’n gekkenboudel wodden dat wie straks mit n joar of wat aan de pombe stoan om wotter te tanken?
k Mout eem tanken hur
De auto vol mit loodvrij of diesel en de wottertank vol mit wotter mit of zunder chloorsmoak.
T Is hail makkelk.
k Denk dat we t nait onderschatten mouten.
Pfffff, ik k heb der wel waarm van kregen, neem noa de oetzenden n lekkere kolle douche en k zet de sproeier eem aan.
K Mout netuurlek wel zörgen dat mien gras gruiner blift den de buurman zienent.

Noordmannen/VisseringsVisie/Leermens

Der schienen wat problemen te wezen mit onze kennis van de duutse toal.
Wie binnen mor n zootje ongeregeld as t om ons conversoatie niveau mit de oosterburen gait.
Het zoveulste onderzuik wiest dat oet en zet ons toaltechnisch aan de ziedkaande.
Ik kin mie nog herrinern dat, dou wie mit n meziekbandje in Prusen speulen mozzen, der op het podium, t was in de buurt van Fürstenau, drij stoulen kloarstonden en op t roam n groot haandgeschreven pepier mit ”Kapelle aus Holland” schreven stond.
Wie kwamen mit n vrachtwoagen en mit negen personen. Ik bedoul mor.

Mien volgnde anekdote speult zok oaf op Börkum.
Wie zaten doar n joar of vieftien leden veur de eerste moal in Bodega te speulen, volle bak, hartstikke gezellig, dou ze op t ende van de oavend aalmoal zoegnabbe, zoegnabbe begonnen te roupen.
n Zoegnabbe is bie ons n ding woar je de geutstaaine mit ontstoppen kinnen.
Achternoa bleek dat op n Zugabe, n tougoave te goan dus wie hebben Country Road van John Denver veur de vaarde moal speult en waren weer n stukkie wiezer wodden.
Der blieven ondanks grode muite van baide kaanten verschillen bestoan.
Nait alleneg in de toal mor ook veural in de gebruken.
De ex grunneger grensbewoners aan d’ aander kaant van de grup waiten doar over mit te proaten.
Waren zai in Nederland nog nedde burgerluu, in t Emslaand verwordt de gemiddelde emigrant tot n woar feestbeest.
As n duutser gain feest het den verzint e aine.
Richtfest, Schützenfest, Vaterfest, Muttifest er is aaltied wel ain reden tot feesten. Ale clichés kloppen ook.
Ze binnen gastvrij luzzen groag bier en vreten veul curryworsten.
Mor, beste zuhörer, die Sprache probleme bleiben uns tätighalte.
Sie musse sich da nicht für Schäme weil mit ein bisschen gute Wille, hände und füsse kann man Überall auf der Welt Türe öfnen.
Das echte Probleem liegt nicht nur bei uns Blöde Holländer aber natürlich bei die andere Europäische Völkern die gar kein fremde Sprache reden können.
Wir versuchen es zumindestens noch!
Es macht mir überhaubt kein Flaus aus, mein grosse vorbild ist und bleibt der Rudi.
Der hat mit sein Steinkohledeutch die ganze Bundesrepubliek eingepackt.
Der Rudi sagte von anfang an immer: “Sie brauche nicht stehe zu bleibe, sie könne ruhig sitze ganze.
Und liebe Damen und Herren für das Radioapparat, wenn sie nog ins Bett sind können sie was mir angeht ruhig liege bleiben den ein altes Schweitzerisches sprichwort sagt:
Wenn du die Rutzensprutser verpasst hat sind die Hinundherschiebhäuschenstations geplegt……

Haubtsache, sei Gesund!