Alex Vissering

zondag, december 30, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Noordbroek

Mörn is t oldjoarsdag en stoan in Stad en Loug de vetpannen op t vuur.
Gain gestold vet mor gezonde zunnepitteneulie en de echte kokers bruken zulfs oliefeulie. Hartstikke gezond spul, mor wel goud hait loaten wodden aanders het t euliekoukje of t appelflapje dezulfde oetwaarken as n sponse en zoegt alle plantoardege extracten significant in joen meelproduct.
Doar krigt de gemiddelde vreetklep zeubraanden van en dat versteurd joen alcohol gebruuk en verstaand zodoaneg dat t n bepoalde vorm van chagerijneghaid ontstaait en dat willen wie perse nait op de leste dag van 2007.
n Dag mit lokoale, regionoale en provincioale culinaire hoogstandjes.
De euliekouke of zoas wie zeggen , de euliebale. n Kunst om ze goud te bakken. Hulde veur de vraauw of man dij t veurmekoar krigt om de euliebale zunder richtingaanwiezers het daglicht te loaten aanschaauwen. Chef kok Koen Heidema zegt dat je t zaalfie wat dikker moaken mouten. Dat veurkomt drupjederij veurdat t beslag in de kokende eulie zok intermoleculair verbindt tot t product woar wie allemoal teveul van eetn.
Overmoateg mit poederzuker bestoven verorberen wie de aine noa de aandere en vreetn oet groapereghaid sikkom t servet der bie op.
Het rolletje is ook zo’n ding van onverwachte frustroaties en plezaar. Wel het ooit lukt is om mit de spoitbusse de plestieken slagroom tot in de kern, t middelpunt van dit opgerold lekkernij te spoiten is veur mie de Grunneger van t joar. In mien femiliekring en zeker bie de voage kennissen kin ik gainaine dij deurdrongen is tot het absolute middelpunt van t rolletje. Tiedens het bieten zit in de aanloop noar t verorbern de slagroom in mien mond om plotsklaps wraid te stoeken in n krummelege en onverwachte deceptie op mien sweatshirt. Hier kin ik haildaal nait tegen. T Zulfde gepiel mit de kniepertjes, binnen ze gereformeerd of hervormd, dat wil k nou wel ais waiten.
Doarum snel wieder mit de spekdikken of is t de spekkendikken. Allineg dij twiefel al of ik t juuste grunneger woord bruuk moakt oljoarsdag veur mie gevuilens lös over melange van het spekdikkenmeel. Over de structuur van de poeder aller moeders of bedoul ik de mouder aller pouders?
Veur ains en aaltied! Spekdikkenmeel komt nait oet Drenthe of Emmercompascuum! Spekkendikkenmeel komt oet Veelerveen! Nieman is de man van het meel mor hai is der mit stopt en het zien rugzak mit de waitenschop deurgeven aan meulenoars oet de buurt en het zo de traditie en t gehaime recept wiedergeven aan toukomstege generoaties en Oost Grunnen red van n zeker gezichtsverlais en misschien wel de ondergang.
Tröts lees ik joe dit recept veur: Spekkedikken
Wat mout der in:n kilo spekdikkenmeel oet de omgeven van Veelerveen/Westerwolle, 3 aaier, 2 onze broene suker, 1 onze stroop, wat zolt, n lepel moalen anies, 2 onze rookte spek, anderhaalf onze dreuge worst, omenbie 8 moatjes wotter.
Hou mout je t doun:
Alles deur mekoar hén reuren, behaalve spek en worst.Din mit t wotter mengen tot n dik pankoukbeslag.t Iezer goud invetten, 2 plakjes spek en 2 plakjes worst der inleggen, en hierop t beslag.Nait te haard bakken, want aans worden ze nait goar.Eetze.
Wins joe n zaacht 2008

zondag, december 23, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Grootegast

Wat schaft de pot mit kerstdoagen? n Lekkere vedde kalkoen, n kniene of n gourmetschuddel? Wie eetn de eerste gourmet of fondue en de twijde n biefstukkie van n dooie kou en eerdappelpuree.
t Laifst zol ik de eerste kerstdag stampot zuurkool eetn en de twijde kerstdag de overgebleven zuurkool mit rookspek van de veurege dag lekker opwaarm in n bakpanne.
In de moagere bakbotter wodt dat n soort wonder der natuur in de vörm van n dikke blonde pannekouke geboren mit n smoak woar n drijsteern restaurant jeloers op zol wezen en n oetwaarken as ofst n pond specie in t lief hest.
Kerst 2007 mag van mie begunnen. Ik bin der kloar veur.
Geestelijk bin ik zo wied hin dat t kerstcircus van Billy Smart, Home alone dail 1,2,3,en 4 en Sissi tot mien favoriete televisie programma’s heuren en dat is ook wel ais aanders west.
Dat ligt aan de leeftied zee mien therapeut, noarmoate je older wodden , wodden je milder en kist ales beter geestelek verwaarken.
Ik betrap miezulf derop dat ik oafentou stiekom Ere zij God loop te floiten en Hij komt van al zo hoge van Alteveer spookt mie al n dag of drije deur de kop.
Direct de dag noa Sinterkloas begon mien dwangneurose op te speulen.
Ik tel de lampies bie de minsen in de vinsterbaanke en as k bie twinteg bin begun k weer vannijs.
Der binnen luu dij veur elk roam zo’n ding hebben stoan en veural in ainzoam gelegen gebieden vaalt dat slim op.
In flatgebaauwen doarentegen is t n wedstriedje wel de maiste gekleurde prulloaria in de braand krigt. Rudolpf de rednose Rendier en de Kerstman zulf beheuren hier absoluut tot de toppers. Wie hebben aal onze spoarlaampen vervangen deur olderwetse peertjes van 60 watt , dij hebben we rood vaarfd , mit kunstsnije bespoten om toch aan mien €400 besteden per gezin ,tiedens de kerst in Nederland te kommen.
Kerst 2007, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.
Overal heur k meziek. Van Flappie van Joep totaan nije kerstnummers mit fantasievolle kunstkerkklokken, gejatte teksten en melodieén dijstoe noa ain keer zo mitzingst. Minsen mit volle boodschappentazzen lopen stokgelukkeg deur de winkelcentra en ook bie mie is het ding-dong gevuil roem aanwezeg.
Ik geef het tou. Eerlieks is eerlieks, k vind kerst de mooiste tied van t joar. t Laifst zol k mit n arreslee over de A7 noar Stad rieden om op de Grode Maarkt kerstkransjes oet te dailen aan t winkelnd publiek en mit valende steerns boven Martinitoren soamen mit joe Stille nacht zingen.
Kerst 2007, ik bin der kloar veur. As onze jonges in Afganistan blieven tot 2010
en as der bie ons op Traopel n boetenlandse jongkiddel mit zien hoogzwangere vraauwe op stroade lopt mit n vözzeltje pepier mit AC Terapelervenen derop den wait dat de vrede op aarde dichtbie is.
Moak der wat moois van…. Goie kerst!

zondag, december 16, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Oude Pekela

Kerstfeest komt deraan. Het feest van de vrede holt ons dizze duustere doagen in de ban. De veurberaiden veur dit commerciële consumenten hoogtepunt drift ons aarme staarvelingen hier en doar tot grode wanhoop.
Roezie in de keet, sikkom bienoa gewoapende conflicten en net-nait echtschaidingen binnen aan de orde van de dag. Het post X-mas syndroon drift de minsen de weken veur t feest oetmekoar om tiedens t twijdoags denk en vreetfestijn weer biemekoar te kommen in schiere kledij en mit onthoaste gedachten, beneveld deur de wien oet t kerstpakket en n kerst CD van Celine Dion of Jan Smit mekoar de laifde veur aaltied en aiweg te belieden.
Hikhakjederij over de verlichting in toene en laange strengen illuminoatie aan de windveren wodt weglaacht en de wereldvrede begunt tiedens de kerst in de diverse hoezen in Stad en Ommelaand. Bie ons draigde de boudel te escaleren deur de aankoop van een CD van Maria Carrey, n eelske Amerikoanse zangeres mit n smankse oetkiek, dij inderdoad hartstikke mooi zingt mor woar ik spontoan jeuk en oetslag van krieg, zodoaneg dat ik deur krabberij nait in stoat bin honderd percent van t kerst, loat ik het woord mor n keer bruken, gebeuren kin genieten.
Der dainde zok bie ons nog n conflictsituoatie aan.
t Oetzuiken van de kerstboom. Sunt joar en dag is dat bie ons de slechtste dag van t joar. Tiedens mien streuptochten deur Westerwolde begun ik in September aal hier en doar rond te kieken. Op de Schoalbaargerweg stonden ze, bie Selgn in t bos achter Bennewolle stonden ook n poar schieren.
Het is mien joarliekse hoogtepunt om mit n kerstboom thoes te kommen dij de goudkeuren van de echtgenote/vriendin/directrice dij tevens president directeur van mie is te overtugen dat in t haile gebied tot aan Stad gain mooiere boom te vinden is.
Tiedens de prizzentoatie van mien boom hol ik n reloas over fijnsparren,zulversparren, dennen, pseudotsuga’s en nuim mor op.Elk joar denk ik mit t tuutaai van Columbus thoes te kommen. Elk joar denk ik mit de mouder aller bomen in mien karrebakke n wit voutje te hoalen.
Den volgt de reactie van heur, dij de boom, dij mooie boom versieren mout.
Ja, leuk, wel n beetje apart. Woar ik n mit troanen in de ogen n omhelsing verwacht haar is n laauwe reactie mien dail.
Der zitten inderdoad wat broene takkies onderaan de zulverspar mor dat kist ja wel noar de mure draaien en der zit n wat lange stengel boven op mor ik zoag der toch n stuk van oaf omdat de piek der nog bie op mout.
Vaar Euro het e mie kost en den nog kloagen ook!
Via gehaime wegen, oafluusterapparatuur en mien dochter dij mie ales verteld heur ik de volgde dag de eerste omschrievingen van de boom.
‘Hij is wel een beetje dun onderin” is t dit joar, veureg joar zee ze: ‘Wat n lange,
ja, en wat is e dik aan de ziedkanten.
t Feest van de vrede?
Vrouger haren ze t feest van de vrede.
Dou lagen de herdertjes nog bij nachte.
Dat was mie pas wat!
Is der n kerstbal dij n boom kopen wil?

zondag, december 09, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Oudeschans

De oavends binnen laank. In decembermoand is t volk hin en weer mit gezellege folkloristische dingen en heurst aal meer dat de minsen de tillevisie oetdrukken en het edele pokerspel, t aaltied intelligente bridgen of t patiencen op de computer verruilen veur echte koarten om dit deurdachte spultje in ale ainzoamhaid te speulen mit krummels van t banket op t toafelklaid en n snorre van de haide sukkeloademelk onder de neuze.
Ik bin n man van spelletjes. As ik mit monepoly, kakkers zeden aaltied monoppelie, A-Kerkhof, Grode Maarkt, Herestroade en de Kalverstroade en de Leidschstroade nait haar was mien dag n slechte. De 200 gulden langs AF
interesseerde mie gain sodemieter. Hotels op rood en op poars den wast binnen. Mit Pim Pam Pet dee bie ons sikkom t haile gezin mit en de aine loog nog haarder as de aander. n Gruinte mit P was bie ons Ploemkool en n rivier in Ruslaand mit n F was de Folga. Ik vergeet nooit meer dat mien voader de zeuven zeunen op t verkeerde bain zette mit: Wat gebruik je in de keuken mit n Z.
’n Zeeteefje” zee hai mit n stoalen gezicht en wie stonken der aalmoal in ook nog!
N Partijtje Mens erger je niet ontoarde bie de gebroeders Vissering tot n familie vete mit gevolgen veur joaren doarnoa en de volgnde diciplines: Hinkel de pinkel wuir saboteerd deur mien bruier Harrey, Tikkertje deur Leo, Landjepik verstoorde Freddy mit messengooierij van likmietvessie, siddeltoppen ging schier onmeugelk deur t gekloetjeklaai van bruier Jaap, John haar verstoppertje in zien buutse en Ronald poogde mit pielebogeschaitn de boudel te verneuken.
T Is nooit meer goudkommen.
7 December 1976 binnen bie ons ale spelletjes oafschaft en tiedens onze joarliekse bieainkomst op moe’s verjoardag duurft gainaine over spelletjes te begunnen.
Ain keer, joa, ain keer hebben wie t perbaart bie n kegelcentrum te Stadsknoal, of wast Muzzelknoal. De kegelbalen vlogen nait over de boane, nee deur de lucht en over de bar vlogen ze, en dou wie noar hoes gingen was t kegelparadijs n slooppand woar n kroaker nog aan veurbie zol lopen.
Toch bin ik gek op n partijtje pesten. Gewoon eerlieks speulen , twije is twije pakken, mit n boer magst veraandern en joker viefe pakken.
Gain koarten dubbel of in de maauwe van de truie, haanden boven de dekens en sinten in de buutse.
Oaf en tou n listege truck van Fred Kaps der tuzzendeur en elkenaine is tevreden en maarkt der niks van.
In ploats van vuurwaark oafsteken wil ik doarum de wereldbevolking oproupen om oldjoarsoavend nait joen frustroaties oaf te reageren mit t aansteken van gevoarlek vuurwaark morrrrr?
Vier op een rij te speulen mit dien gezin, buurman en favoriete schoonmoe.
T Leven is n spel is het nait of is het wel?
T Scheelt oafgerukte ledemoaten, vingers en hier en doar n oge.
Honden en katten hebben der geestelek boat bie en kist veur t geld was t overhoalst playstation of Ezeltje rukje koopn…..
K Heurde lest aine zeggen: In dizze organisoatie kist t spelletje mor beter mitspeulen.

zondag, december 02, 2007

Noordmannen/VisseringsVisie/Noordbroek

Ik docht dunderdag eem dat t ain april was.
In het Dagblad van het Noorden stond op paginoa drije n artikel over Zuud Oost Drenthe om doar n wildreservoat aan te leggen mit tien leefgebieden veur o.a. wolven en beren.
Bie dit reservoat zollen den viefteg bunder meren en aandere wotterpartijen kommen en der wodden hotels en lodges baauwd.
De kop boven aan t blad: ‘Sleeping with wolves’, toverde n welgemaide glimlach om mien snoede.
Wat is dit? Vieren ze in Erica ook al carnaval? Binnen de bedenkers van dit Europese Wildlife Resort Willipre stoken deur n killerbee of beten deur nij soort teke?
Wodt dit de Futudrama van de gemainte Emmen? Aaltied beter as n oefenterrain veur helicopters of massoale zwieneschuren mit doezenden zwienen netuurlek mor om ale baisten dij in Oost Europa nog redelijk hun gang kinnen goan hier achter t goas te stoppen vind k rondoet belachelek.
200 hektoare hekwaark mit hekken der tussendeur en hekken der overhin zodat de wisent nait bie de broene bere en de das nait bie de eland kommen kin.
Het wodt gain safaripark zeggen ze mor kist der wel mit kano’s en bootjes deurhin en wandeln netuurlek.
Zai willen dat de minsen de natuur echt beleven, aansloetend dat de natuur laidend is perbaren ze om zulfsupporting te wezen op t gebied van wotter en energie.
Veur dagjesminsen is t verboden toegang, allineg de luu dij in de hotels sloapen kinnen gebruuk moaken van dit oet de kloten geschoten knienehok.
De meneer mit boswachtertjesgruine neukebeuker aan en zien poedie mit nonchalance jachtkledij oet de collectie van Lagerveld wodden in n heuse indioane kano mit chauffeur pleurt om, let wel, achter t hek te kieken hou n bere of n wolf der oetzucht.
As Winnetoe en Hiawata begeven t in het prachteg daipgruin geklede echtpoar zok as woare Grizzly Adams en de vraauwe noar t volgnde spekstoakelstuk: De przewalskipeerden en de vos.
In de verte, in Weiteveen kraait n hoane, mor dat knippen we der wel oet.
Dizze taferelen doun mie denken aan Paul Van Vliet mit zien sketch over toeristen dij op n boerdeij logeren. Even spuiten met De Harpic strontspray, en veur de laatkomers doen we t om 11 uur nog n keer.
Ik was vandeweke nog in de Meerstalblokken, vlakbie het Amsterdamsche veld woar ze dit pretpaark aanleggen.
Ik kom elk joar in Noord Oost Polen in het Bierbza reservoat in de buurt van Wit Rusland. In dit gebied zitten al dij beesten dij ze in Erica ook willen hebben, Elanden, wisenten, wolven en zulfs oaf en tou beren.
Het verschil is dat dat reservoat echte netuur is en 60000 bunder groot is.
In Drenthe proaten ze over 200 bunder nep netuur, n plestieken wildreservoat.
Nait doun!
Netuur mout boas blieven,aaltied!
Verpruts de drentse Törf jenever en achterdocht nou nait over de ruggen van de wolven.