Alex Vissering

zondag, januari 27, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Stadskanaal

Moandag 21 januoari was de swaadste dag van 2008. Volgens psycholoog Cliff Arnall, specialisaaierd in winterdepressies is dizze oetslag boven wotter kommen noa t ondervroagen van zo’n 2000 minsen.
Slecht weer, schulden noa de feestdoagen en t mislukken van goie veurnemens in t nije joar binnen de belangriekste redens om tot dizze conclusie te kommen.
Aaltied as ik gezellig zit te toafeln op Westerwolde, de Waddenzee in de vrije netuur of in n etablisement n tosti of n 6 gangen diner verwaark tot de broodneudege mineroalen, koolhydroaten of zemelen stait der aargens wel n radiootje aan of ligt der n kraande, dij mie lastegvoalt mit onzinnege waitenschappeleke onderzuiken woar luusteroar en lezer mit gefronste wenkbraauwen noar zit te luustern en zok den mit volle mond oafvroagd noar het nut van dit onderzuik.
Zo verwonderde ik mie lest n moal tiedens het nuttegen van n rieke volkoren boterham mit 30 plus olle keze en gebakken cherry tomoatjes mit n leutje beetje pesto derop, over n onderzuik betreffende de babydumpen en kinderopvang.
Drs. Huppeldepup zee: “Kinder wuiren der veul beter van en dat gedou dat de mouder thoes wezen mos mit n koppie thee en koukie vond hai mor flaauwekul.
De haard waarkende olders haren s’oavends nog tied zat om quality tied aan de grommen te besteden.
Huppeldepup zulf haar 2 strontverveelnde klaine kinder dij de haile weke veur bulde sinten in de dump zaten omdat dat hom en zien vraauwe beter oet kwam.
Wat ze ook onderzöcht hebben, en dat heurde ik terwiel ik n bakkie linksdraaiende biologische yoghurt tot mie nam, is dat t swaade gat in het heelal woarschienlek veul groter is den dat wie denken.
Nou, da’s mooi denk ik den en stel mie veur hou n swaad gat der oetzugt. Kist der invalen? Kist het eten? Is dit belangrieke informoatie veur luu dij in Noord Nederlaand wonen, waarken en recreëren? Ik bedoul mor. N Onderzuik noar nut en noodzoak van n onderzuik zol wat wezen.
Vandeweke n hail stuk in de media over muskusrötten. Volgens n onderzuik is het nait neudeg om ze te vangen in gebieden woar ze gain schoade toubringen kinnen.
Der is net n rapport moakt over bestrieding. Landelek is besloten dat muskusrötten en beverrötten ook in de toukomst bestreden wodden omreden Nederland is n gevoarlek laand i.v.m. dieken overstromingen enz. enz.
Het nije onderzuik richt zok in onze provincie op n gebied in t Westerkwartaar en in Westerwolde.
Dit is t effect. As je 2 moezen in joen hoes hebben wat doun je den? Juust vangen. As je dat nait doun zitten je der binnen de körtste keren onder.
Dat gebeurt ook in gebieden woar je gain rötten vangen.
Krokodillen bieten. Vogels piepen en muskusrötten fokken as knienen.
Dat doun ze!
Fuck dat onderzuik, onderzuik mor of der nog meer swaade goaten binnen.

zondag, januari 20, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Slochteren

3000 gaanzen vlogen der wel omhoog. Ik luip tuzzen Veelerveen en t Rhederveld langs t Verbindingsknoal dou ze inains de lucht ingingen.
K Perbaarde nog mit mien opnoame apperoat t geluud op te nemen mor deur de haarde wind misotjede dat.
n Koppeltje reeën haar k wel zain en dij aalscholvers mor dij gaanzen….?
In de lucht en in de verte kiekend zag k hou de maisten richting Duutslaand vlogen en n groepke van n stuk op 10 kwamen mien kaande op.
n Poar honderd meter veur mie muiken ze n schaarbe bochte noar links en luiten zok op n stuk swaad laand zakken.
n Keudeldoemke vloog stukkie veur mie oet om mit paniekerege meneuvels aal in de begruiing laangs de wieke te kroepen om doarnoa mit dappere vleugelslag zien weg te vervolgen.
Op het laand van Schuring zitten n poar honderd meeuwen te wachten tot t op Dollard weer leeg wotter is. t Liekt wel of ze n soort waarkbespreken hollen over de CAO en de sekundaire arbeidsveurwoarden van kokmeeuwen en störmmeeuwen. In n fractie van n sekonde hangen ze inains op de vleugels en komt mit langzoame bedoarde gliervlucht n buizerd veurbievlaigen.
Niks te vrezen. n Hoaneschrobber pakt gain zeekoapen.
k Heb mien verrekieker in auto liggen loaten mor zai in n slootje n poar honderd meter wieder aal wat wits de kop opsteken. As dat gain grode zulverraaiger is.
Kommen der aal meer. Dizze vogel komt van oorsprong oet Roemenïe en is nou algemain in oost Grunnen.
Ze binnen nait wit, nee, ze binnen spierwit en t is n kwestie van tied dat de eerste zulverraigers hier bruiden.
N Koppel wilde ainden goan der vandeur omdat ik der aan kom lopen en as ik mie nait vergis zitten der ook zoagainden tuzzen. Kommen oet Skandinoavïe.
n Westerwolds spreekwoord deur miezulf bedocht zegt: As zoagbekken zitten in t Verbindingsknoal huiven scheuvels nog nait op beune.
t Stikt hier van fezanten. Onhandege prachtege vogels binnen t.
Ze zitten in groepen op t laand en vlogen mie dizze weke wel drij keer per dag sikkom tegen d auto aan. Nou ja, Fezant mit zuurkool en jeneverbessen is best binnen te hollen, netuurlek.
n Deurdeweekse middag in mien aigen darentoene van inheemsen en exoten.
Van autochtonen en allochtonen.
Grode zulverraigers,raitgaanzen,fezanten,canadagaanzen,halsbandparkieten, wasberen, muskusrötten, beverrötten,moeflons,siberische grondeekhoorns,bietschildpadden, indische gaanzen, goldvissen, roodwangschildpadden, marterhonden, nertsen, snoukboarsen.
N Multiculti soamenleven op t pladdelaand van ons mit hier en doar n agressief ras zoas dij verrekte nijlgaanzen dij gainaine bie zok in de buurt dulden.
In de minsenwereld wodden ze aal kut-nijlgaanzen nuimt en de vergelieken mit problemen tuzzen 1e en 2e generoatie is ook deurdrongen in de wereld van de flora en fauna. Der schait mie n versie te binnen: En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn. Worden niet truggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het IJzeren Gordijn, Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

maandag, januari 14, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Kornhorn

Noa zeuven moand pauze omreden n voetbalknije, bin ik vandeweke weer noar sportschool west. Mit mien kammeroad Berrus haar k oafsproken om stoude schounen aan te trekken en ons maank stennende noar vers zwait stinkende lotgenoten te begeven. t Vuil nait mit. Sport is aigenlieks te gek veur woorden loat stoan der n stukkie van te schrieven. Lichoamsbewegen is gezond volgens statistieken van waitenschoppers en zo trapde ik mie lam op n fietse dij nait veuroet kwam, luip ik veur lul op n loopbaand zunder ain of aander prachteg landschop aan mie veurbie te zain goan en roeide ik dreug in ain of aander roeimachine dij t predikoat boot of schip nait kon droagen en doarum nam mien OFF gevuil mit menuut tou.
As het leven, en dat wodt deur sommege filosofen beweert, zinloos is den is dat wel in n sportschool woar n leutje datteg manluu en vrauwluu duurzoame energie producerend en kwoad kiekend roare peristaltische,ongecontroleerde, barbaarse en primitieve oapachtege meneuvels oethoalen om t lief, bainen en kuten zodoaneg te belasten dat zai mit n voldoan gevuil van tevredenhaid hoeswoarts keren. Kiddels van middelboare leeftied, mien leeftied zok mor zeggen, mit tondeuze koppen, te strakke mouwhemden, dikke pokkels en drij kinnen perbaarn mit jeugdeg elan indruk te moaken op de twij of drij jonge gruine bloadjes dij in strakke veulkleurege sportwear aan toustellen zitten te rieten asof heur leven der van oaf hangt. In standje viefe fietsend betrap ik mie der op da ik noar n poar wichter op leeftied zit te loeren dij aal tuzzen wiesvinger en doeme heur sportieve outfit noar beneden trekken en tiedens het omhoog kroepen van het topje wanhopeg geboaren dat de navvel teveurschien komt as zai mit muite vief kilo iezer van ain van aargste martelwaarktugen in de högte wurgt. Mit rooie wangen en nadde ogen kiekt ze noar heur vrundin dij spontoan in n heftege lachbuie oetbarst en schoamteloos de haile sportschool bie mekoar giert. k Dou net of k niks zain heb en ik trap deur, net as de aizoame fietser van Boudewijn de Groot, kromgebogen, tegen wind miezulf n weg boanend in mien kop om dizze nijmoodse hel zo snel meugelek te ontvluchten en neer te ploffen veur de tillevisie, Blik op de weg en House komt der op.
In de houke bie de powerlifters binnen n stuk of wat jonge heren van rond de twinteg en datteg, schat ik zo, aan gewicht heffen. Tiedens dizze procedure van minseleke inspanning loeren ze mit n gaile opgewonden oetkiek noar zokzulf en bie n adolescent mit wat teveul gel in zien hoar drupt de lokkepoemel bie de jongeheer van t veurheufd oaf, op de licht aiken laminoat vlouer.
Ain van de jonges van Jan de Wit moakt elke moal as hai de gewichten zakken loat n soort daarlek oerroup dij mie denken dut aan O’Twello de bolle dij net zien waark doan het. Geweldeg om noar te kieken. In gedachten fiets ik over de Musselweg en moak miezulf wies da k bie Café Halfweg stop en den terugried.
God zij dank begunt fietse te piepen en begunt de cooldown. Mit mien handdouk wis ik t zwoar bevochten vocht van mien veurheufd en besef inains dat dit mien lot is. 87 joar wil ik wodden. In goie gezondhaid en bie t volle verstaand.Op mien tachtegste verjoardag begun ik vannijs zwoare shag en tovertebak te roken. Elke dag n flezze rooie wien en foie gras op n mit oliefeulie en knoflook ingesmeerd stokbroodje oet de oven.
Mörnoavend is t weer zowied. Mit n nijmoodse boem-boem oetvoering van ‘I was made for loving you babe’, loop ik op de loopbaand noar n horizon dij der nait is…..

zondag, januari 06, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Appingedam

k Bin bliede dat December veurbie is. Ale vreet en zoepdoagen hebben we weer had en wie moaken ons op om t nije joar mit vrizze moud te begunnen.
De maiste landgenoten hebben de goie veurnemens oafzworen en nog n enkeling perbaart van t roken oaf te kommen en nog minder luu goan op dieet.
Sonja Bakker kin wel inpakken. De elektronische sigaret is n bestseller aan t wodden en de verstokte rokers hebben zo laangzoamerhaand de stried echt verloren. n Roker is n loser. Rokers stinken oet de bek en hun klaaier stinken n uur veur de wind aan. Rokers roeken as chemische febrieken. Ik kin aine dij stinkt noar zwait en noar sigaretten en de truie dij hai aan het , het e aal vief joar aan. Toch bin ik n veurstander van rook.
Dou wie nog op Laudermaarke woonden muik ik elke weke n fikkie achterthoes.
n Beetje toenoafval, olle kraanten n poar stukken holt en kloar was Kees.
Leunend op de schoffel of op de haarke haar ik mien therapeutisch uurtje van de weke. Echte rook roekt lekker, veural heurook en aikesnippersrook.
Stoarend in de vlammen docht ik noa over t leven en over de zin en de onzin van ons bestoan. Oaf en tou reukelde ik eem deur t vuur , juig de hounder vot as ze te dicht bie kwamen en haar stiekom mien aigen moment of glory.
Aigenlieks was k gewoon n leutje kiddel mit pyromanische gedachten en de knaloranje vlammen veraanderden mien gedachten tot n sikkom virtuele dreumwereld en waren doarnoast n bron van inspiroatsie om nije teksten te bedenken en de rest van de wereld om mie tou te betichten van vaalshaid in geschrifte en verroad. Wotter en vuur hebben n geweldige invloud op mien psyche, doarum mag k ook zo geern aan kaande van t daip zitten om wolken en zunne te spaigeln aan mien harsenkronkels en om rust in t gehail te kriegen.
Leve de elementen. Hosanna veur vuur en wotter!
Stel joe veur, dat deed k elke weke. Biologisch, ekologisch, dynamisch vuurtjebraanden. As je t nou doun kriegen je n bekeuren, behaalve as t in vuurkörf of n vat zit. Flaauwekul.In Duutslaand mout der al n roetfilter op de open heerd en t is n kwestie van tied dat in Nederlaand de openheerdbelasting invoerd wodt.Noast het verkeersdiploma, zwemdiploma, riebewies, voarbewies en MAVO diploma wil ik geern plaiten veur t fikbewies. n Vuurtjebraand getuugschrift veur heren van middelboare leeftied, MAX bestendeg, zok mor zeggen dij, zulke kiddels as Okkie, Koen en ik t recht geven om overal en aaltied op vaste steden n vuurtje c.q. fikkie te stoken mits wie ons pepiertje aan de desbetreffende controleur kinnen loaten zain.Elke gemainte het wel n stukkie vervoeld grond of n stee woar n nijbaauw wieke stoan het woar hörntje vrij is om vuurtje te braanden.t Is kostenbespoarend veur de verzekeroars omreden de zieleknieperij is minder neudeg en t levensgeluk bie de puberoale bejoarden nemt tou.Veural coniferen en aandere plantoardege excessen in onze moatschappij hebben weer n doul en de Vutters en AOW ers kriegen kwoajongesachtege neigingen bie t verzoameln van dit toenoafval en biologisch verantwoord brandstof.Onder t motto:” n tevreden roker is gain onruststoker ”,ontstoan zo zulfbraandclupjes en Shantykoren mit noa de pauze vreugdevuren en ale brandboare hits dij joe mor heuren willen.
Roken is dus wel gezond.
Nou prostaat nog!