Alex Vissering

zondag, maart 30, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Wagenborgen

As projektontwikkeloar veur gevleugelde vrunden heb ik n aantal nije wooncontingenten ploatst. In het veuronderzuik bin ik tot de conclusie kommen dat oranje liesters en tjakkers massoal mien laand boycotten omreden zai emigreren noar Skandinoavïe. Massa’s trekken over, dag en nacht gait dat deur. Honderden, doezenden asylzuikers, emigranten ,remigranten en allochtonen vlaigen de wereld rond t vreetn achternoa. Ik heb mie doarum in mien experiment concentraaiert op de vogels rond het hoes. Dij makkers dij de zoadbalen en de broodkörsten weghoalen, zok mor zeggen.
Tiedens het hoalboarhaidsonderzuik van de olle nijbau achterthoes heb ik as dictoator en hypotheekbetoaler van dit perceel besloten de vogel onderkommens van slechte kwaliteit en mit verödde kozienen te transportaaiern noar de voelstört in Troapel woar ik veur vief euro per keer mien overmoatege weelde lozen kin. Grof voel in de grode en aandere materiaolen in de doarveur bedoulde containers.Mit piene in t haart gooide ik t vogelhokkie woar de blaauwmaiskes elk joar in zaten in de grode iezern bakke.
Ik vuilde mie geliek de leedaanzegger van t geweldege Ganzediek. Der gait wat deur joe hin op zo’n mement. Gooist n stukkie geschiedenis vot. T Vogeltje zulf het der gain wait van mor t is veur mie emotionaile t oafsloeten van n periode.
Joarenlaank kwamen der tientallen jonge maiskes oet de goaten van dizze riante hokkies. Kraaien en oaksters haren t mit dizze lekkere keurslagter op loopoafstand t goud bie mie. O, denneboom, o, denneboom achter in toene was de oetkiektoren en de oetvalsboases van de voelnismannen van de natuur…. De boudel is herstrukturaaiert deur t ophangen van n stuk of vief nije nestkassies. Architectonische hoogstandjes in de wereld van het toenvogeltjes genootschop. Model ‘Westerwolde’ het n gat zo groot as n olderwetse knaak, dus geschikt veur iemenpikkertjes. Model ‘Oldamt’ is mit n opening zo groot as n gulden t maist pasend veur t blaauwmaiske en om in de voart der volkern mit te goan in nijmoodse ontwikkelings plannen heb ik in overleg mit de holtpikkersgilde van de Troapeler bossen besloten ook n blaauwe holtpikkerkaaste te ploatsen om de integroatie tussen de soorten te bevordern. Model ‘Veenkoloniën’ is specioal veur dit projekt ontwörpen en ik bin in overleg mit t roversgilde “ Ales op de cracker” , swaade kraaien, gaaien en oaksters om n penthouse te realiseren mit zicht op t nijbaauwbuurtje achter mien hoes.Het POP is hier veur opricht. Overleg mit de roofvogels in de buurt om vrizgeboren vogeltjederij gedailtelek mit rust te loaten, zodat der toch hier en doar nije aanwas is. De reden is natuurlek om leegstand te veurkommen en de sancties binnen nait mis. Het POP comité hoalt de boudel in de smiezen. Ast verkeert gait kinnen ze ingriepen. Het POP het permissie lik op stuk belaid oet te voeren. POP betaikent: Pak op pinze. Kraaien geven bie n overtreden oaksters laaiter en aandersom. In mien enquete bin ik nog op n probleem stoitert. Ik wait dat dit in de provincie gevuileg ligt mor ik wil t er toch eem over hebben.t Keudeldoemke. t Keudeldoemke is nait te ploatsen. Ondanks zien guteg en laif uterlek gait e zien aigen gang. Der is gain laand mit te bezailen. Ik heb perbaart dit iepenkrietje in model ‘Zuud Oost Drenthe’ en model ‘ Fraisland’ te ploatsen mor t trekt zok van de haile wereld niks aan.
Net as dij aandere, dij der aal in wil en doarum aal tegen t roam tikt.
Juust dije…..

zondag, maart 23, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Boerakker

n Moment veur diezulf doar gait dit over. Veur de aine is dit n n lange wandeltocht in storm en regen langs t Pieterpad en veur d aander n mörn noar n dobbertje stoaren in de felle zunne aan de wieke.
Wie hebben allemoal ons aigen rituailtjes. Klaine dingkies dij n aander nait wait.
Zo binnen der luu dij specioal mit t rechter bain oet berre stappen omdat ze leuven dat, as ze dat nait doun de himmel noar beneden komt en ongeluk en verdrait heur dail is.Kist ook gezoamelek minseleke frutsels oetwisseln in proatclupjes en georganisaaierde therapeutische verainens.
Nait wieder vertellen hur mor ik proat as ik in t veld bin in miezulf.
Ik vertel mie wak doun mout, woar of k bin en oaf en tou vertel k miezulf n goie bak, zodat ik goadesloagen deur kieviten, robientjes en gele gorren hailemoal in n deuk lig.As der koien in t wailaand lopen spreek ik ze tou. Eerst zachies en doarnoa mit woare stemverheven redenoatie techniek. Ik perbaar de wichter zo te beruiren dat der twaispalt ontstait en dat ze huppelnd in groepjes van drije oetainvalen.Slechts boegeroup is den mien loon en ik lach mie de buutse oet.
T Is stief belangriek dat elk individu wat dut wat de rest van de wereld nait van hom of heur wait. Ik bedoul hier gain slechte of criminele dingen mit mor, zoas ze dat zo mooi zeggen: Therapeutische handelingen. Meneuvels woar dien binnenste ‘ik’ beter van wod. Gain oppervlakkeg massageknutsel mor daipere gedachten dij wie minsen bie ons droagen en mouten koesteren zoas t bloumpie en de ieme en zoas t peerd en Ome Loeks.
Zieleknieperij hait dat, de psyche van de mins beruiren, proaten over dien kindhaid in n proatgroepje, over dien versloaving, angst, dreumen en nuim mor op. Professionele luu binnen der om ons doar de weg in te wiezen. Gelukkeg mor!
Elke zokzulf respecterende HBO er het tegenwoordeg zien aigen therapeut.
Zittend op de grond in de Winnetou zit of proatend tegen bomen dij in t bos stoan vinden wie onze weg in dizze geestelijke wirwar van geneeswiezen en TiTa tovenoar praktieken.
De Jomanda’s en Tjakka’s vlaigen ons deur de snorre, hekserij en beunhoazerij in de geesteleke gezondhaidszörg vieren hoogtij op de RTL en en SBS’n.
Jezus en Allah kinnen wel inpakken. Het gait hier om Uri Geller, DR Phil, en foute tillevisie dominees. De Fred Kapsen van de moderne tied verneuken en bedraigen de massa. De massa dij schoapachteg achter dizze koukebakkers aansjouwen en vervalen in geesteleke en financiële nood omreden de kuur van dizze laaielichters is goud veur mor twij uur bevrediging.
Doarnoa is t weer kommer en kwel in de bovenkoamer. De maiste harsens binnen overstuur en de psychische nood is hoog, zo hoog dat therapeutische geneeswiezen hun Wotterloe vinden in de voelnisbakke en de WC pot.
Slechts de horoscoop van de Libelle kin hier helpen.
Ik heb de oplössen veur dit algemain probleem!
Dizze oplössen is al zo old as de weg noar Rome en het mie der verschaiden moal deurhin sleept as ik in n geesteleke dip zat.
t Is wel bie de wet verboden .
De beste therapie van de haile wereld is vuurtjebraanden.
Perbaard mor ais,vanoavend, tegen n uur of aachte….

zondag, maart 16, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Termunterzijl

n Doffe dreun bie mien veurdeure in de gange, de teckel dij tekere gait. Ze liggen verspraid op de madde.De folders veur mie, consument.
Twij moal in de weke gebeurt dit. n Stikker op de deure da k gain recloame wil dou k nait omreden da k ze lees, de boukwaarken en kraanten van veural de grode hobbyzoaken, zeg ik ….
Wat mie opvaalt as wie voage kennissen, femilie en aandere luu mit n onverwachte veside vereren, dat wie allemoal t zulfde hekkie, design zunneschaarm en twij onooglijk grode voazen veur de roeten stoan hebben woarmit ik wil zeggen dat de invloud van recloame folders overdudelk in ons leven zien intrede doan het.Hier komt e den: De nijste trend veur wicht en vent, jawol, de alarminstalloatie.
De alarminstalloatie het overwonnen.Tot veurkört haar alleneg aine mit n poar beste stuver zo’n ding, tegenwoordeg mouten wie allemoal ons trötse bezit elektronisch bevailegen.Camera’s boven de deure, tillevisieschaarms in de keuken, noast de computer en op de sloapkoamer.
Vaileghaid doar gait t om in dizze beroerde tieden van riekdom en overdoad.
Wie hoalen mekoar in de smiezen en dat t er oaf en tou midden in de nacht n sirene gait omdat de kadde van de buren het infrarood lientje deurkruust het, heurt derbie. Der binnen haile nijmoodse nijboauwieken dij mekander s nachts in de goaten hoalen of de stroalen en de frequenties van de ‘wireless watcher’ mekoar nait krusen in dizze zwoare tied van criminelen en inbrekers. Sloapelooshaid is n serieus probleem in de nijbaauw mit hypotheken boven de drij tön. Ze houen joe per slot van reken veur n doalder aal hartstikke dood!Mien oom in Zuud Oafrikoa het n mure om zien keet mit stiekeldroad woar stroom op stait en n geweer noast zien bere stoan. De bofkont.
De poort, dij automoatisch opengait is zien oetweg noar de rest van de wereld.
Ik bedoul mor.
Johanna, n old mins van in de tachteg dij aargens op Westerwolde woont het gaanzen. n Alarminstalloatie om Joe tegen te zeggen. Gainaine komt doar ongezain t aarf op en as ze löslopen valen ze die aan en moaken ze zoveul weure en lewaai dast gaauw t hoazenpad verkaist.
De rottweiler van JB oet Vraischeloo kiekt dwaars deur die hin ast veur t prachtege smeediezern hek staitst. Mog het die toch lukken om doar binnen te kommen kiekt JB zulf dwaars deur die hin.
As onderzuiker van alarminstalloaties en oafschrikmethodes bin ik der achterkommen dat grint en n hond ideoal is. Grint moakt geluud ast er overlopst en n honden blaffen. Hier hebben onverloaten de pest aan.
As muskusrattenvanger der provincie Grunnen was ik oafgelopen weke in t Bourtangerveld bie n boerderij mit veul baisten.
De honden kwamen mit hinne keboal aanrennen. Mor n goie röttenvanger het aaltied hondekoukies bie zok.Dit was echter n oaflaidings manoeuvre………
Geert kwam parmanteg mor hail zeker van zien zoak op mie oafstappen en dwong mie mit zien grode oren plat aan de kop terug te keren noar mien bolide.
Geert mit zien dikke kop wol mie aan en geslijm van mien kaande over mooie krullen en hondekoukies mochten nait boaten.
Dizze alarmmethode was nij veur mie. Volgens overlevering is Geert n boerenknecht of n Belgisch peerd. Dizze Geert is n schoaperam dij ales dekt wat lös en vast zit.

maandag, maart 10, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Westerwijtwerd

De verloedering is begonnen. Wat aal joaren mit grode vreze vreest wuir is onze moatschappij inslopen en is nait meer te stoppen.
Zugst het in in alle socioale, economische en algemaien systemen gebeuren.
Bejoarden en senioren wodden aan hun lot overloaten omreden de verzörgers gain tied meer hebben aandacht aan de oldjes te geven.
Kinder wodden legoal dumpt in de kinderopvang mit wereldse noamen as kiekeboe en nijntje.Woonstchtingen en aandere instellingen produceren t aine noa t aandere belacheleke onderzuik.De media in Nederland lopt zok te verpietern aan de vissekomme van de Partij veur de Dieren, n nationoal verbod op 200 burka’s, RTL perbaart angstvalleg n boanenplan veur de losers van Talpa te bedenken en goa mor deur.T aine joar bezunegen en klaainer, t aandere joar geld over de baalke smieten en groter.
Wie binnen in Nederland zo wied deurschoten dat onze soamenleving op den duur vastlopt. In Amerikoa is dizze trend al langer aan de gang en kist het zain hou minsen op hoge posities zok manifestaaiern om op n criminele manaar n bedriefs of overhaids tak in stand te hoalen.
Corruptie is het grode woord en de doofpotten binnen zo omvangriek dat het ook nog deur elkenain accepteerd wodt.
Geld is de moatstaf en der wodt veur t oog van t klootjesvolk normoal mit mekoar omgoan mor onderhoeds hebben dizze widde boord criminelen n hail laand in heur macht. Kiek hou Bush noar de piepen van de multinationals daanst. In bedrieven binnen ze mit ciefers aan t goocheln, leg mie ais oet dat ze t aine joar sikkom failliet binnen en t joar doarnoa miljarden winst moaken. Dat kin nait. Doar is sjoemelt. En t gebeurt elke dag mor weer. Kiek mor noar de priesoafsproaken tuzzen bierproducenten, de bouwfraude, Microsoft zien monopoly positie enz. Wie waiten der gain road mit en kabbeln deur zunder te zeuren.Der is gainaine dij mit de voeste op toafel houwt en zegt: ‘ Stop !’
Da’s ook te loat omreden t is nait meer te stoppen.
In ale regegeringsvörms, democratie, monarchie, dictatuur en nuim mor op komt vroug of loat n kentering. n Vastloper, zok mor zeggen. t Kin nog wel viefteg of honderd joar duren mor dat het gebeurt is zeker.
t Is de leste 20 joar in Zuud Amerikoa, Azie en Oafrikoa gebeurt en t schierste veurbeeld blift de DDR en Rusland.
Het Sovjet systeem, de schriever Frank Westerman het t beschreven in zien bouk ‘Ingenieurs van de Ziel’, is ook ten onder goan aan drama en illusies.
De grootste verneukmoatschappij van de wereld begon mit lofdichten op grode wotterwaarken, ode’s en de beker veur de beste aarbaider, corrupte politici en extreme architectuur in s laands gebouwen, het boeten sloeten van minderhaiden, het opleggen van regels, veul regels en t mooiste vind k nog wel dat zukke wereldse systemen ten onder goan aan oafkörtingen en bureaucratie.
t Zel mien tied wel duren mor k mag der groag over denken.
n Mengelmous tuzzen democratie en feodaal mit n vleugje monarchie, zol dat wat wezen?
Willem Alexander as boas van ons laand mit allineg n twijde koamer mit de meuglekhaid aine noar hoes te sturen as e laigt en bedraigd?
Of Geert Wilders as premier.
Verplicht apaart schoolzwemmen mit n Burkina aan?
Zoas k aal zee: ‘De verloedering is begonnen’!

zondag, maart 02, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Peizermade

De toal is geliek n plant of n daar. T Is aaltied in bewegen en nije woorden en begrippen doun heur intrede in onze nijmoodse wereld.
Elke femilie het zien aigen gebruukjes en woordgrapjederij en zulfs ons boerse dialekt schient n stuk of negen vörms te kinnen.
Op t Hoogelaand zeggen ze: vaaier, in Stad, vère bie ons, vare en kist mit vaire,vèr,en voier ook n hail ende kommen.
Mien voader zee aaltied: Mofopefozeoosobajoteoos wat zoveul betaikent as:
Maal volk, peerdevolk, zegt aal sokkenbataljon tegen ons.
En hai haar meer van dij stekken, as joe mie vertellen kinnen wat n amtampie op n kwarriewarriemeuln is?
Ik bedoul mor te zeggen dat wie nait teveul mouten verzaanden in n soort middelaiws grunnegers en nedelands en ik vind dus ook dat wie progressie en innovoatie in de toal n kaans mouten geven.
Lest pruit ik Grunnegers voor n schoulklasse mit kinder, pubers van n joar of dattien dij mie aan zaten te kieken asof ik zo van Mars kwam.
Achternoa vonden ze t best wel cool wa’k dee, hoop ik, mor kist maarken dat der n beheurlek gat zit tussen de kids en viefteg plus.
Ze proaten n soort abacadabra telefoon toal.
n Mengelmous van ABNederlands , oafkörtens en engels mit bewegens van de aarms en haanden.
Jonges en wichter binnen boys en smax en ast aine in t wild tegenkomst zeggen ze:’Jo, alles chill’.
Streettoal, zo nuimen ze dat, het verdringt in de Randstad al het gewone Nederlands.
Ik zat veurege weke zundagoavend mit n schriefblok en n penne veur BNN te wachten op het dictee der Nederlandse straattaal.
Mit jeugdeg elan, mit de tied mitgoand zat ik te takken mit mien poedie dij mie disse dee, en vruig of ales fokke bon mit mie ging. De dagoe dij mie veul doekoe kost het zat mie wat schoapachteg stoer aan te kieken.
Mit zien fokke sancha keek e asof hai watra zagen brongen en ale pieps in de nittie gingen in de bling,bling brasa der vandeur. Ik besloot doarum de fokke ploade te poetsen en licht te reizen omreden de pieps takken hadden dat der stript wuir.
N Chickie zee: ‘Alles bon’, tegen mie en ik geruik in oming dope om heur fokking fitje en besloot n visit te brengen aan Don om ais goud door je speakers te blazen.
O ja, ik zat mit n schriefblok en n penne veur BNN te wachten op het grote dictee van de Nederlandse straattaal en zakte noa n menuut al in.
Hip Hop is de boasis van dit fenomeen en tiedens dizze oetzenden gingen ale deelnemers nat, behaalve t wicht van Schuurmans.
Hier hoak ik oaf, hier kom ik nait meer mit en verzoep ik in n verregoande stoat van veroldering, ontknoping en woarschienlek ontbinding en nostalisaaier ik miezulf tot ain conservatieve Noordman.

Shit, ik heb kakka aan de patta. Wie spit de takkie van de strata?
Fogging vet! See you later pieps!