Alex Vissering

zondag, februari 24, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Adorp

t Is jammer dat dit gain tillevisie is. Anders konden joe zain dat ik mit de pedde van presentoator en nait mit de pedde van laidjesmoaker of muskusrattenvanger op stoan. Het mannetje in de roadio mout eem wat kwiet en wat joe heuren is Alex de Noordman, presentator en observator.
Wat is der loos? Gedeputeerde Henk Blaiker van t CDA wil twij gebieden in onze provincie aanwiezen om onderzuik te doun noar de muskusrödden.
Wat gebeurt der as je ze gewodden loaten? Wat dut n rödde as hai zien gang kin goan enz. enz. ?
Van zo’n onderzuik is n poar joar leden sproake west in hail Nederland en inmiddels is dit aal weer achterhoald omreden onderzuiken binnen kloar en hebben aantoont dat der in ons laand muskusrötten vongen mouten wodden omdat wie onder NAP liggen.
Dit binnen de onderzuiken van de leste joaren:
Nut en noodzoak onderzuik, t eerste gedailte van de onderzuiken gait over de vroage: ‘Is bestrieden noodzoakelk?’
De volgnde drij onderzuiken valen hieronder:
Gevolgen van groaverij van muskusrötten in wotterkeringen.
Soamenhang ontwikkeln populoatie mura’s en vaileghaidrisico’s
Economische schoade van groaverij en vreterij
Efficëntieonderzuik. Dit gait over de vroage:’Hou kist de bestieding t beste vörmgeven?’
Hieronder valen de volgde onderzuiken:
Alternatieve bestriedingstrategiën
Preventieve moatregels
Vangmethoden (Komt n europese oetsproak over mit n vrijstelling veur Nederlaand)
Organisoatie van de bestrieden
De landelijke club van Muskusrattenbestrieden, de LCCM het n veur onderzuik doan noar de meugelekhaiden om nait te bestrieden.
De resultoaten stoan in het rapport ’Muskusratten zonder bestrijding?’

De muskusratten bestrieden in ons land onderzuikt zok te pletter en zit nait te wachten op nog n onderzuik.
Het plan van Henk Blaiker kin in de prullebakke, De Partij voor de Dieren wat mie betreft ook.
Moekesgat mout Moekesgat blieven en ik heb as presentator, laidjesmoaker en muskusröttenvanger wel belang bie dij camouflage pedde van Henk Blaiker....

Aansloetn mit de röddevangersblues!!!

zondag, februari 17, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Ter Apel

Der binnen haile volksstammen dij zok noar de leste mode klaiden.
Mode is n toverwoord in onze oppervlakkege moatschappij en de klaaierwinkels of kolerewinkels pulen oet mit de nijste ontwikkelns aangoande de internationoale fashion moakt deur beroemde ontwaarpers en trendwatchers.
Is het t aine joar wubkoarntjeblaauw mit kanariegeel, n seizoen dernoa kin t wol pimpelpoars mit dunderwolken wezen.
N Jumper of vest, n boxem of n heufddeksel, de minshaid anno 2008 wodt overvouert mit wereldse fluoriserende kleuren en roeseltjederij en fiebeldekwinten woar of n kiddel van middelboare leeftied verlegen van wodt en zien kop den ook oafdraait, of zien ogen sloet en hail haard beeeehhh begunt te roupen.
Dat nijmoodse gedou en de make-overs op tillevisie is n rage aan t wodden.
Vraauwluu mit te grode neuzen, te klaine tietjes en n slechte jeugd wodden in zes weke tied ombatterijd tot blonde godinnen en kiddels mit dikke pinsen, haangde oogleden en drij onderkinnen lieken inains op Hannibal, de boas van t A-team.
Spiekerboxems huiven de boudel nait meer oaf te kniepen, nee, ze mouten zo roem zitten dat ze die sikkom van de kont glieren.
In mien tied van moatje 28 zat der strak om en van n roeme klotenzolder haren wie nog nooit heurt. Tegenswoordeg binnen ze der aal mit bandplooien.
Manluu dij op ketoor zitten hebben ze voak aan. n Nedde broek mit n bezoentje en n colbertje en netuurlek gain stropdaze, alhouwel dat nou ook mag omreden Wouter ook strikken droagt.
Veur mie as leek op modegebied en mit n aantal traumoatische ervoarens oet t verleden binnen de volgnde vaktoal leuzen en klaaier jargon mie tot op de dag van vandoage biebleven.
De spencer mit felgruine of gloepens oranje viscose bezoen, kiddels mit van dij rooie boxems aan en n gele truie over de scholders, de broekrok, het potentieverlegend geblokte gevoar mit doarin een huppelkut begonia mit designbrille, de reetveter, t onbenultje mit teveul eer en te waineg stof, de VVD geel-blaauwe stropdaze of de net iets te gevulde doame mit n legging aan en n te kört T-shirt.
Ik kin nog wel eem deurgoan mor dat dou ik nait. Zulf bin ik van de boxershort, de schipperstruie en stuutsiekoarnboxems in de kleur donkerbroen en boswachtertjegruin, schounen mit profielzolen hebben mien veurkeur en omreden dat ik veul op stevels loop bin ik kritisch op sokjederij.
Sokken mit rimpels boven op de voude wodden ritueel verbraand en olderwetse geitenwollen, zo joe willen zegewollen noorse sokken mit dubbele stiksels onder de voude verdwienen in de gruine container.
Mode keuningen, winkeliers, goeroe’s en fabrikanten, n sokke dij nait opkruld tiedens de wandeling, lekker waarm is en gain irritante ribbels,rabbels of robbels het, doar is t wachten op.
Wie vlaigen noar de moane, lopen noar de pombe, vrezen mit grode vreze, mor n echte sokke moaken...? Ho mor….

zondag, februari 10, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Hoogezand-Sappemeer

Mien weke was der aine van veul boetendeure wezen en s’oavends zingen.
k Bin aan loop mit n CD soamen mit de provincioale Brassband en mit componist Jacob de Haan. Bie Jan Doddema in Pekel dou ik ongeveer n volle oavend om ain laid in te zingen. Veur mie destemeer n reden om mien innerlieke rust in de natuur te zuiken.
Innerlieke rust is aans wat as lichoameleke rust en dat heb k maarkt van de weke.
Vernemst dat der aan aander kaant van de grup gain muskusrötten meer vongen wodden. De pubers onder de rötten perbaarn de bestoande holen in de sloten rond Bourtange in te nemen. Mit veul bombarie en randgroepjongerngedrag verovern de adolecente mura’s Nederland. Tenminste dat perbaarn zai.
Raitgaanzen vlaigen van Dollard en Veenhuzerstukken hin en weer en kist aan dien wotter vuilen dat alles en elkenaine veujoarjeuk krigt.
Wilde eenden in Boelo Tiedensknoal zitten mit zien allen over ain vraauwgie hin.De stumper krigt de aine beurt noa de aandere en ze verzoept der nog net nait bie. Let mor ais op, zo gaauw as de temperatuur n poar doage boven nul is binnen de wilde eenden de eersten dij mit de veurtplanting aan loop binnen.
Zulverraigers wodden hoast algemain in Nederland. ik zai der elke dag wel n stuk of viefe. Snijwidde raigers mit n onhandege vlucht en wat groter den onze normoale blauwe raiger. Allochtonen in ons gastvrij laand.
Op de loane noast t Roeten Oa Knoal zaten wonsdag ommerdag gelegorren te baddern. Volgens mie heurde ik ze: ‘Zo in mien sas mit badedas’ zingen mor zeker waiten dou k nait.
n Prachteg gezicht was ook stuk of 10 puttertjes of stichlitzen zoas de duutsers ze nuimen. As dij zingen wost waik om t haart en gaist die direct n zolde heern mit siepeltjederij kopen, zo laif.
In de grachten van Bourtange en achter in t Rhederveld zitten grode zoagbekken, n taiken veur mie dat t veujoar nog eem op zok loat wachten omreden, as der zoagbekken zitten in Westerwolle de scheuvels nog nait noar beune mouten. Let mor op mien woorden. Binnen n poar weke wodt kold.
Petriezen heb k zain, op t bedrieventerrain in Teroapelknoal en op Over de Diek. De sikkom zeldzoamste vogel van Grunnen en omstreken komt gelokkeg weer n beetje terugge. Fezanten binnen der zat trouwens. Ze vlaigen mie zo’n beetje deur de snorre en as je in de buurt van de Wolgnhoezer viskoelen binnen mout je opletten. Doar vlaigt ‘Manke Nelis”, n fezant mit ain pode en adhd gedrag. Wat mie wieder overkwam in dizze weke van walgelijke tillevisie,ranzeghaid en miereneukerij?
Ik bin der achter kommen dat muskusrötten ekkels eetn.
Dat is n goie ontwikkeling.
Eikels binnen der zat!

zondag, februari 03, 2008

Noordmannen/VisseringsVisie/Oskerd

Op de 11e van de 11e begunt t gedonder.
Terwiel dat de kinder langs de deuren slik verzoameln kommen der aargens in n veuraanstoand etablissement n groep volwassen minsen bie mekoar om n gezellege oavend te beleggen. De vergoadern wodt veurzeten deur 11 mannen in schiere swaade pakken en n heufddekkels op de kop in felle kleurschakeringen, kwassies en vrumde oetsteeksels. Om 11 menuten over 11m is t zowied, het motto en de prins wodden bekend moakt.
Dit is t begun van Carnaval. Van oldsher n eetfeest omreden het de leste meugelekhaid was om die te boeten te goan veurdat de 40 doage vasten aanbrak.
Op vedde dinsdag, derveur wuir ale vet in hoes opmoakt omdat t aanders bedaarven zol.
Katholieke ramadan, het vasten is ter herdenken aan de 40 doage dij Jezus Christus volgens t nije testament vastte en ook tot bezinnen kwam.
Het woord carnaval is oaflaid van t Latijns: carne vale, betaikent vaarwel aan t vlees.
Het getal 11 (elm), is t getal van de dwoazen en narren en minsen vermommen zok deur vrumdsoartege klaaier aan trekken en zo onherkenboar n alibi te hebben om zok te boeten te goan aan veul zoeperij en boeten de pot te pissen.
In de middelaiwen vuilen der regelmoateg dooien en gewonden mor tegenwoordeg is t masker bedould om de aander n spaigel veur te hollen en den mit of zunder verdraaide stem aine ongezolten de woarhaid te vertellen.
’s Hertogenbosch hait Oeteldonk, Breda, Kruikenstad en Troapel : Kloosterwieke .
Navigoatiesystemen binnen dit weekend in de ware net as de nuchtere Noordeling dij dit ales kopschrabend aanzugt.
t Absolute hoogtepunt van dizze vrumde hobby is de optocht deur t dörp. Proalwoagens en doezenden minsen verklaaid en nait verklaaid, verkleumd en nait verkleumd….
Luu dij mie normaliter mit de kont nog nait aan kieken blieken vrolijke lachende mitburgers te wezen. n Voage kennis beheurende tot de losers van ons woonploats komt mie lastegvalen. In n babydoll mit n spene in de mond dij aansloten is op n vief litertank bier op zien rugge perbaart de eikel, dij aanders nooit wat tegen mie zegt,mie in ain moal n soort verkloaring oaf te willen leggen woarum hai mie zo geweldig vind en dat ik tot zien kenniskring beheur. Hai roupt mit dubbele tonge en stinkt ontieglek oet zien bek. Ik zeg hom dat e beter doorlopen kin veurdat hai omvaalt.
Dizze boodschop komt nait over en ik lees nogmoals de gebruuksaanwiezen veur de carnavalvierder op Troapel en besloet hom de woarhaid te vertellen mor ‘Saved by te bell’ ridt n trekker hom sikkom ondersteboven en lopt Quasimodo deur, zoegend aan zien spene, lallend as n echte klokjebruier.
Het masker mit het feest der feesten is bedoult om de aander n spaigel veur te hollen.
Dij spaigel? Doar gait t om.

Tada!